Regulamin sklepu

Regulamin określający zasady sprzedaży produktów detalicznych oferowanych przez MEDITY.

 1. Postanowienia ogólne
  1. MEDITY www.medity.pl (zwany dalej Sklepem) jest jedynym oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty MEDITY. Sklep działający pod adresem www.medity.pl prowadzony jest na zasadach partnerskich przez firmę: AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o, NIP: 5322092482, KRS: 0000891297, REGON: 388558939 z siedzibą w miejscowości Całowanie nr 103B , 05-480 Karczew, e-mail sklep@medity.pl – operator Sklepu oraz Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska, miejscowość Całowanie nr 103B, 05-480 Karczew – producent kosmetyków. Organ prowadzący rejestr, do którego wpisana jest firma AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o to SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, a kapitał zakładowy spółki wynosi 20 000,00 PLN.
  2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a firmą AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o zwaną dalej Sprzedawcą.
  3. Sklep realizuje zamówienia z adresem dostawy tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na stronie Sklepu.
  5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
  7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożone zamówienie i potwierdzone przez Sklep oznacza zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
  8. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT przesyłana wraz z towarem, która stanowi  zabezpieczenie istotnych postanowień zawieranej umowy.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę ava-kosmetyki.pl. Na stronie Sklepu prowadzona jest sprzedaż dla klientów detalicznych i profesjonalnych.
  2. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, który należy wypełnić. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i jego potwierdzenie.
  3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, po upływie 3 dni od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego, w tym szczególnie adresu dostawy przesyłki, może skutkować nie dostarczeniem przez firmę kurierską przesyłki i zwrotem do nadawcy. Koszt ponownego wysłania przesyłki przez Sprzedającego będzie ponosił w tym wypadku Kupujący.
  4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez:
   1. zamówienie płatne przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sklep zamówienia
   2. zamówienie płatne przelewem – po wpływie płatności na konto Sklepu oraz potwierdzeniu przez Sklep zamówienia
   3. zamówienie płatne przelewem online – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisów płatności online. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności.
  5. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  7. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z biurem sklepu pod adresem e-mail: sklep@medity.pl lub telefonicznie pod numerami tel.: 730940222 i 733520856
 3. Ceny towarów i płatność
  1. Cena podana przy każdym towarze na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
  2. Wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
  5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy (zobacz cennik).
  6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   1. przelewem bankowym bezpośrednio na konto:
    AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o
    05-480 Karczew
    Całowanie 103B
    Nr konta: 69 1050 10 25 1000 0090 3253 8549
    Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
    Przy płatności przelewem na konto w opisie transakcji należy podać tylko numer zamówienia.
   2. płatność przy odbiorze – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – należność pobiera kurier.
   3. płatność przelewem online – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Czas realizacji i koszty dostawy
  1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.
  2. Czas realizacji to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z magazynu i liczony jest od chwili jego potwierdzenia lub przy płatności przelewem od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Jeżeli danego produktu brakuje w naszym magazynie wówczas czas realizacji może ulec wydłużeniu.
  3. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską i wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
  4. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub braku płatności za złożone zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
  5. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
  6. Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie składania zamówienia.
   Cennik dostaw:
   1. przesyłka kurierska „PRZEDPŁATA” – 15,00 złotych dla płacących przelewem na konto lub za pomocą platform płatniczych,
   2. przesyłka kurierska „ZA POBRANIEM” – 20,00 złotych (płatne kurierowi przy odbiorze)
   3. przesyłka przesyłania do punktu odbioru „ORLEN PACZKA” – 10 złotych dla płacących przelewem na konto lub za pomocą platform płatniczych,
   4. przesyłka „GRATIS” – zamówienia o wartości powyżej 149,00 złotych brutto przesyłane są firmą kurierską na koszt Sprzedającego.
  7. Do Kupującego należy sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody oraz zgłosić niezwłocznie ten fakt Sprzedającemu.
  8. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Kupującego ilościach.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki;
  2. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
  3. Kontaktując się ze Spółką:
   1. Klient będący osobą fizyczną, dokonując zakupu produktów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), jak również Klient będący osobą fizyczną, dokonując zakupu produktów w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, jeżeli zakup nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
   2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia ). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
   3. Klient, który odstąpił od umowy sprzedaży produktów może dokonać zwrotu tylko i wyłącznie całego zamówienia.
   4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  Dodatkowo prosimy o załączenie pisemnej informacji określającej formę zwrotu należności: przelew-prosimy o podanie numeru konta bankowego, przekaz pocztowy-prosimy o podanie adresu, na który ma być dokonany zwrot należności.
  Produkt należy wysłać na adres:
  AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o,
  05-480 Karczew
  Całowanie 103B
 6. Reklamacje i zwroty
  1. Zasady zwracania towarów:
   1. termin zwrotu towaru bez podania przyczyny upływa w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
  2. Zwrot zostanie przyjęty jedynie na podstawie czytelnie wypełnionego i zaakceptowanego przez AVA Laboratorium Kosmetyczne Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego informacje:
   1. dane klienta
   2. nazwę towaru, ilość, datę ważności, datę zakupu, nr faktury/paragonu,
  3. Zwrot zostanie rozpatrzony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych
  4. Towar zgłaszany do zwrotu:
   1. nie może być używany,
   2. będzie przyjmowany tylko w oryginalnym opakowaniu
  5. W przypadku konieczności wykonania badań mikrobiologicznych zwracanych. towarów, kosztami zostanie obciążony Zwracający.
   1. W przypadku konieczności wykonania badań mikrobiologicznych zwracanych. towarów, kosztami zostanie obciążony Zwracający.
   2. Wysyłając zwracany towar należy oznaczyć paczkę napisem „zwrot”
   3. Zwroty kierujemy na adres:
    AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o
    05-480 Karczew
    Całowanie 103B
   4. Koszty transportu zwracanych produktów ponosi Zwracający.
   5. Koszty transportu produktów zwracanych z powodu wad jakościowych ponosi Dostawca.
  6. Zasady zgłaszania reklamacji dostaw
   1. Reklamacje dostaw zgłaszamy w przypadku nie dostarczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu zamawianych produktów.
   2. Reklamacje dostaw należy zgłaszać w ciągu 48 godzin od momentu dostawy na adres: sklep@ava-kosmetyki.pl. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki przez firmę kurierską należy w momencie odbioru spisać oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeniu przesyłki. Oświadczenie będzie podstawą uwzględnienia reklamacji.
   3. Reklamacja dostawy zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
   4. Po uznaniu zasadności reklamacji brakujące towary zostaną dostarczone osobną przesyłką lub z kolejnym zamówieniem albo zostanie wystawiony dokument korygujący.
   5. Koszty dostarczenia brakujących towarów ponosi Dostawca.
  7. AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu. Reklamacji nie podlega opakowanie uszkodzone podczas niewłaściwego użytkowania produktu.
  8. Zasady zgłaszania reklamacji wyrobów gotowych
   W przypadku zgłaszania reklamacji wyrobu gotowego należy wypełnić protokół reklamacyjny podając następujące informacje:
   1. nazwa, nr serii i datę ważności produktu podane na opakowaniu
   2. data zakupu
   3. data stwierdzenia wady produktu
   4. powód reklamacji – szczegółowy opis
   5. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji
   6. dane kontaktowe klienta.
   Reklamowany kosmetyk należy wraz z opisem przesłać na adres:
   AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o
   05-480 Karczew
   Całowanie 103B
  9. Reklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu produktu wraz z protokołem reklamacyjnym.
  10. Stanowisko w kwestii reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  11. Produkty, których minął termin przydatności do użycia oraz produkty, które nie zostały opisane w sposób podany w niniejszym Regulaminie nie podlegają reklamacji.
  12. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  13. Reklamacje dotyczą uprawnień Klientów (Konsumentów), klientów będącymi przedsiębiorcami oraz pozostałych Klientów z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 7. Rejestracja użytkownika
  1. Sprzedający umożliwia Kupującym rejestrację w serwisie.
  2. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.
  3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki.
  4. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia dla potrzeb realizacji wysyłki.
  5. O ile Kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, podany przez Kupującego adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  6. Dane Kupujących otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.
  7. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) Sklep zamieszcza pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.
  8. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klienta są przechowywane w bezpiecznym miejscu na naszym serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ewentualnej korekty i usuwania.
  9. Klient ma prawo zrezygnować z usługi powiadamiając nas o tym. Adresy e-mail, uzyskane od Klienta są zabezpieczone. Zapewniamy, iż w jakikolwiek sposób nie zostaną przekazane bądź sprzedane osobom trzecim.
  10. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do celów realizacji zamówienia oraz promocyjnych. Administratorem Danych Osobowych jest AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producenta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów i niezgodności zawartych w ofercie sklepu, aczkolwiek dokłada wszelkich starań by nie występowały w ogóle. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności, bardzo prosimy o powiadomienie mailowe lub telefoniczne: sklep@medity.pl
  2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest AVA Laboratorium Dystrybucja Sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tych materiałów.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (Kodeks Cywilny oraz inne właściwie przepisy prawa polskiego).

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies oraz RODO

Niniejsza polityka prywatności została stworzona i przyjęta dla strony i sklepu MEDITY przez spółkę AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Całowanie nr 103B , 05-480 Karczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000891297 oraz Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska, miejscowość Całowanie nr 103B, 05-480 Karczew – producent kosmetyków (dalej: Spółka) w celu:

 1. podkreślenia znaczenia, jakie Spółka przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników,
 2. poinformowania Użytkowników, w jaki sposób Spółka gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe,
 3. poinformowania Użytkowników o sposobie i celach korzystania przez Spółkę z plików cookies podczas korzystania przez Użytkowników z serwisu MEDITY należącego do AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o. oraz Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzaj gromadzonych danych osobowych
  Spółka ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do należytego świadczenia na ich rzecz usług. Zbierając dane osobowe wyróżnia się te, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Obejmują one informacje takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz telefon Użytkownika. Podanie innych danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia zgody.
 2. Cel gromadzonych danych osobowych
  Spółka gromadzi dane osobowe niezbędne do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, w tym w celu wysyłki i dostawy zamówień, jak również w celu nawiązania z Użytkownikami niezbędnego kontaktu oraz umożliwienia Użytkownikom skorzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu oraz uprawnień w zakresie złożenia reklamacji i odstąpienia od umowy. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez Spółkę drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe mogą być przetwarzane przez również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Spółki).
 3. Administrator danych osobowych
  Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spółka jako administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych iod@ava-kosmetyki.pl.

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Dokonywanie zakupu w naszym Sklepie a także otrzymywanie zamówionych newsletterów wymaga przekazania nam Twoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonywania umowy. Jako administrator Twoich danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych nam przekazanych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym a także zniszczeniem. 25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania i ochrony danych stosowanych przez AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o., a także na temat przysługujących Ci uprawnień.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?
  Jako AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Całowanie nr 103B (05-480 Karczew), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891297 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w świetle przepisów prawa odpowiadamy za ich odpowiedzialne, bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie. W sprawie swoich danych możesz się z nami skontaktować:
  • listownie na adres: AVA Laboratorium Dystrybucja sp. z o.o., Całowanie nr 103B (05-480 Karczew),
  • mailowo na adres: sklep@medity.pl
  • telefonicznie pod numerem: +48 730 940 222
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania (dostawy), adres mailowy, telefon kontaktowy, jak również firmy Przedsiębiorcy, w przypadku Przedsiębiorców, jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli klient nie poda danych wymaganych umową, to wówczas nie będzie możliwe zawarcie umowy i zakupienie naszych produktów. W celu wystawienia dokumentów księgowych konieczne jest podanie identyfikatorów podatkowych, takich jak NIP albo PESEL. W przypadku udzielenia zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu informowania o naszej bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i rabatach, przeprowadzania badań satysfakcji klienta. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, w szczególności w celu dostarczenia zakupionych towarów na prawidłowo wskazany adres oraz w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na wysyłce zamówionego newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń a także informowania o możliwości zakupu kolejnych produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • na podstawie Twojej zgody w celach marketingowych polegających na przesyłaniu i prezentowaniu informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną oraz telefoniczną, o naszej bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i rabatach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony – w tym celu wykorzystujemy dane identyfikacyjne takie jak numer IP, numery urządzenia, dane z sesji internetowej. Te dane są przetwarzane na podstawie zgody albo przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego. Ponadto przetwarzanie powyższych danych jest warunkiem skorzystania z funkcjonalności strony internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
  Twoje dane osobowe udostępniamy wyjątkowo, wyłącznie odbiorcom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz wspierającym nas w bieżącej działalności i prawidłowym wykonaniu umowy:
  • podmiotom i organom upoważnionym z mocy prawa,
  • podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową,
  • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają np. usługi płatnicze,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną oraz księgową,
  • podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych.
 4. Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
  Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Nie planujemy także przekazywać Twoich danych poza obszar EOG. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu danych poza obszar EOG będziemy kierowali się w tym zakresie przepisami prawa a aktualna informacja na ten temat będzie znajdować się na stronie: https://www.ava-kosmetyki.pl/
 5. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
  Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:
  • zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych
  • świadczeniem usług drogą elektroniczną w postaci wysyłki zamówionego newslettera – do momentu otrzymania informacji o braku Twojego zapotrzebowania na usługę;
  • decyzja w sprawie otrzymywania newslettera jest uzależniona wyłącznie od Twojej woli;
  • wystawianiem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
   dochodzeniem lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia określony przepisami prawa;
  • działaniami marketingowymi – w przypadku przetwarzania wyłącznie na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź wyrażenia sprzeciwu.
  Każdy z powyżej wskazanych celów jest rozpatrywany samodzielnie np. jeżeli zażądasz wystawienia faktury VAT do paragonu, a następnie cofniesz zgodę na działania marketingu bezpośredniego, to nadal będziemy przetwarzali w niezbędnym zakresie Twoje dane w dokumentacji podatkowej, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa.
 6. Na czym polega prawo do żądania dostępu do danych i jak możesz go uzyskać?
  Jako nasz Klient jesteś uprawniony do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli okaże się, że przetwarzamy Twoje dane, to wówczas masz prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
  • jaki jest cel przetwarzania danych;
  • jakie kategorie danych przetwarzamy;
  • jakim odbiorcom dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  • jaki jest planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • jak sprostować dane, jak zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli takie uprawnienie przysługuje, jak wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jeżeli takie uprawnienie przysługuje;
  • o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe;
  • czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających dla Ciebie istotny skutek.
  W ramach uprawnienia dostępu do danych możesz otrzymać od nas kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, wskazując formę w jakiej kopia ma zostać przekazana. Za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócisz się o kopię drogą elektroniczną i nie wskażesz innego sposobu udostępnienia danych, wówczas informacji udzielimy Ci powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, na adres z jakiego skierowane zostało do nas zapytanie.
  W celu uzyskania dostępu do danych możesz skierować do nas zapytanie w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zapytanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.
  Podstawa prawna: Artykuł 15 oraz Artykuł 12 RODO
 7. Na czym polega prawo do sprostowania danych i jak możesz sprostować swoje dane? 
  Jeżeli okaże się, że Twoje dane osobowe są nieaktualne bądź nieprawidłowe, masz prawo do żądania ich niezwłocznego sprostowania. Żądanie sprostowania swoich danych możesz skierować do nas również w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.
  Podstawa prawna: Artykuł 16 oraz Artykuł 12 RODO
 8. Na czym polega prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) i jak możesz je wykonać?
  Masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
  zostanie przez Ciebie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  zostanie przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania (o prawie sprzeciwu poniżej), a po naszej stronie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy;
  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego przez prawo, któremu podlegamy.
  Ponadto uprawnienie do usunięcia danych nie znajdzie zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. wystawienie faktury i przechowywanie dokumentacji księgowej) albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Żądanie usunięcia danych możesz skierować do nas również w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.
  Podstawa prawna: Artykuł 17 oraz Artykuł 12 RODO
 9. Na czym polega prawo do ograniczenia przetwarzania danych i jak możesz je wykonać?
  Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
  w przypadku ustalenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, jednak nie chcesz, abyśmy na trwałe usunęli Twoje dane osobowe;
  w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale Ty potrzebujesz tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uzasadniają przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych spowoduje, że poza przechowywaniem nie będziemy podejmowali żadnych działań w stosunku do Twoich danych osobowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy wyrazisz zgodę na podejmowanie przez nas innych aktywności lub podejmowanie innych czynności będzie konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu ochrony praw innych osób.
  Zanim uchylimy ograniczenie przetwarzania danych osobowych zostaniesz przez nas o tym poinformowany.
  Żądanie ograniczenia przetwarzania danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.
  Podstawa prawna: Artykuł 18 i Artykuł 12 RODO
 10. Na czym polega prawo do wniesienia sprzeciwu i jak możesz je wykonać?
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją. Wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, chyba, że wystąpią ważne, prawnie uzasadnione podstawy, takie jak dochodzenie lub obrona roszczeń.
  W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w takim celu.
  Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.
  Podstawa prawna: Artykuł 21 i Artykuł 12 RODO
 11. Na czym polega prawo do przenoszenia danych i jak możesz je wykonać?
  Jako nasz Klient masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, jeżeli będzie to technicznie możliwe. Przekazanie danych bezpośrednio Tobie bądź przeniesienie ich do innego administratora nie spowoduje automatycznie usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte tylko na Twój wyraźny wniosek.
  Wniosek o przeniesienie danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.
  Podstawa prawna: Artykuł 20 i Artykuł 12 RODO
 12. Złożyłeś wniosek o dostęp / sprostowanie / usunięcie / ograniczenie przetwarzania / sprzeciw / przeniesienie danych – ile czasu mamy na zajęcie się Twoim wnioskiem?
  W każdym przypadku zajmiemy się Twoim wnioskiem bez zbędnej zwłoki. W terminie miesiąca od dnia złożenia żądania udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. Pamiętaj, że jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. W wyjątkowych przypadkach, z uwagi na skomplikowany charakter żądań bądź liczbę żądań możemy w razie potrzeby przedłużyć czas rozpatrzenia wniosku o kolejne dwa miesiące. Poinformujemy Cię wówczas o przyczynie opóźnienia.
  Jeżeli podejmiemy decyzję o niepodejmowaniu działań w związku z Twoim wnioskiem, np. z uwagi na wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, to wówczas poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości skorzystania ze skargi do organu nadzorczego albo skorzystania z innych środków ochrony prawnej.
  Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO
 13. Czy wniosek o dostęp / sprostowanie / usunięcie / ograniczenie przetwarzania / sprzeciw / przeniesienie danych wiąże się z jakimiś opłatami?
  Co do zasady działania podejmowane w związku z Twoim wnioskiem są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania te okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne np. z uwagi na ciągle, powtarzające się takie same żądania, możemy wówczas pobrać od Ciebie opłatę uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji czy podejmowanych działań, a także w uzasadnionym przypadku mamy prawo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO
 14. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?
  Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody np. w celach marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Poza podstawą przetwarzania jaką jest zgoda przetwarzamy Twoje dane osobowe konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania na tych podstawach prawo do cofnięcia zgody nie znajdzie zastosowania. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich dany skontaktuj się z nami.
 15. Czy przetwarzając Twoje dane podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?
  Przetwarzając Twoje dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w każdym przypadku decyzję podejmujemy przy udziale naszych upoważnionych pracowników. Nie dokonujemy również profilowania polegającego na zbieraniu informacji o zachowaniu poszczególnych użytkowników oraz ich automatycznej analizie.
 16. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
  Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnione osoby. Korzystamy z rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających integralność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, które może skutkować poważnymi negatywnymi następstwami, poinformujemy o tym fakcie organ nadzoru oraz będziemy z nim współdziałali w celu minimalizacji ryzyka oraz zapobiegnięcia ewentualnym szkodom.
 17. Prawo do skargi
  Jeżeli dojdziesz do wniosku, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Logowanie za pośrednictwem podmiotów trzecich (“logowanie za pomocą kont mediów społecznościowych”)

 1. Logowanie za pomocą usługi Facebook Connect
  Sklep oferuje możliwość rejestracji oraz logowania za pomocą usługi Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“ lub “Meta Platforms Ireland Limited). Korzystanie z usługi nie wymaga dodatkowej rejestracji. W celu rejestracji lub logowania użytkownik jest przekierowywany na stronę portalu Facebook, gdzie loguje się podając własne dane użytkownika. Dzięki tej opcji profil Facebook jest łączony z naszym sklepem. Z portalu Facebook otrzymujemy następujące dane: adres e-mail.Niniejsza informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update
 2. Logowanie za pomocą usługi Google
  Sklep oferuje możliwość rejestracji oraz logowania za pomocą usługi Google. Jest to usługa oferowana przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“). Korzystanie z usługi nie wymaga dodatkowej rejestracji. W celu rejestracji lub logowania użytkownik jest przekierowywany na stronę portalu Google, gdzie loguje się podając własne dane użytkownika. Dzięki tej opcji profil Google jest łączony z naszym sklepem. Z portalu Google otrzymujemy następujące dane: adres e-mail.Niniejsza informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy

Wykorzystywanie platformy zakupowej Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Co to są pliki cookies?
  Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które standardowo składają się z niewielkich fragmentów tekstu lub zapisu kodowego, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
 2. Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
  Dzięki plikom cookies możliwa jest optymalizacja korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych przy zachowaniu anonimowości Użytkowników, w szczególności:
  • zapamiętywanie ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów
  • obsługa logowania i zapamiętanie np. zakupu
  • identyfikacja zalogowanych Użytkowników
  • zapamiętywanie danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania
  • przedstawianie spersonalizowanej reklamy
  • badanie preferencji Użytkowników i dopasowanie oferty produktowej
  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym
  • monitorowanie ruchu na stronie internetowej
  • zbieranie anonimowych zbiorczych statystyk w celu doskonalenia obsługi klienta i oferty produktowej
  • korzystanie z płatności internetowych
  • remarketingu
 3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
  Stosowane u nas cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika i nie powodują zmian w ich konfiguracji. W sklepie internetowym AVA-KOSMETYKI wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Pliki cookies niezbędne ze względów operacyjnych do działania serwisu.
   Cookies tego rodzaju są konieczne do funkcjonowania sklepu internetowego. Spełniają one takie funkcje jak np. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła czy zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych. Wyłączenie tych plików spowoduje, że serwis nie będzie działał w sposób prawidłowy.
  • Pliki cookies dotyczące funkcjonalności.
   Cookies tego rodzaju znacznie ułatwiają korzystanie ze sklepu internetowego. Pozwalają na rozpoznawanie i zapamiętywania preferencji Użytkowników, np. pozwalają na zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym, przywrócenie sesji użytkownika.
  • Pliki cookies dotyczące popularności.
   Cookies tego rodzaju monitorują popularność i natężenie ruchu na stronie internetowej, pozwalając na ustalenie liczby anonimowych Użytkowników oraz zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają doskonalić obsługę klienta i dopasowywać ofertę do preferencji Użytkowników.
  • Cookies zewnętrzne.
   Cookies tego rodzaju pochodzą od podmiotów zewnętrznych, z których usług korzysta Spółka. Pozwalają na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy oraz są wykorzystywane dla celów płatności internetowych.
 4. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:
  Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje sklepu internetowego mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach może się to wiązać z całkowitym uniemożliwieniem korzystania, ponieważ pewne elementy strony internetowej mogą przestać działać.
  Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych (nie spowoduje to jednak wyłączenia wyświetlania reklam online). Aby dowiedzieć się więcej na ten temat lub aby zmienić swoje ustawienia dotyczące wykorzystywania spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych na terytorium Unii Europejskiej, prosimy odwiedzić stronę www.youronlinechoices.eu. Jeżeli przebywają Państwo w Stanach Zjednoczonych, prosimy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.
 5. Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając niektórych przeglądarek:
  Google Chrome:
  • Kliknij ikonę na pasku narzędzi
  • Wybierz „Ustawienia“
  • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
  • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”. Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome można znaleźć na oficjalnej stronie Google.
  Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
  • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
  • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
  • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.
  Mozilla Firefox:
  • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
  • Wybierz panel „Prywatność”
  • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.
  Opera:
  • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
  • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
  • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera można znaleźć na oficjalnej stronie Opera Software.

Usługa Newsletter

 1. Spółka świadczy Usługę Newsletter (stanowiąca usługę świadczona drogą elektroniczną) polegająca na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz opcjonalnie także numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Spółki.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez Klienta:
  1. Udostepnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkbox’a w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
  2. Potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez klikniecie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony adres e-mail.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Klienta. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się z chwila potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust 2 pkt 2.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość zapisu do Usługi Newsletter poprzez dedykowana podstronę („Formularz Rejestracyjny Newsletter”) dostępna w ramach Sklepu oraz łącznie z zapisem do Konta Klienta lub łącznie z wypełnieniem Formularza Zamówień.
 6. Udostepnienie w Formularzu Rejestracyjnym Newslettera adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych Danych osobowych leży w sferze uznania Klienta. Dane te służą do dostosowania zawartości Newslettera do potrzeb Klienta.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach formularza rejestracyjnego usług świadczonych droga elektroniczna Konto Klienta lub Zamówienia, Klient będzie otrzymał (niezależnie od informacji wskazanych w ust. 6) także informacje handlowe (w tym dodatkowe rabaty i promocje) dostosowane do jego zainteresowań i preferencji (ale nie wpływające w sposób istotny na jego decyzje).
 8. Klient ma możliwość udostepnienia w celu realizacji Usługi Newsletter także numeru telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter Bedzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.
 9. Klient może korzystać z Usług Newsletter w sposób anonimowy. Jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala na identyfikacje Klienta i jednocześnie Usługodawca nie posiada innych Danych osobowych Klienta.
 10. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu Klient może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, wysłać wiadomość e-mail z informacja o rezygnacji na adres Spółki wskazany w treści Regulaminu. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.